Trang chủ / Môi Trường Làm Việc

Khi nói về các khía cạnh làm cho một tổ chức trở thành một nơi lý tưởng để làm việc, các yếu tố chính xuất hiện trong suy nghĩ của chúng ta đó là: Giá trị thương hiệu của tổ chức và Cơ cấu lương thưởng. Chúng tôi cũng tin rằng hai yếu tố này là đủ để thu hút nhân tài. Tuy nhiên, chúng ta thường có xu hướng bỏ qua một trong những khía cạnh quan trọng nhất tại nơi làm việc đó là môi trường làm việc.

Môi trường làm việc thường đóng vai trò nòng cốt đến sự phát triển Doanh nghiệp, ảnh hưởng đến động lực và hạnh phúc của nhân viên, để họ có thể làm việc hiệu quả. Do đó, FTV cam kết tích cực thúc đẩy việc tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, hỗ trợ và nâng cao năng suất lao động cũng như tình đồng nghiệp.