Trang chủ / Lịch sử

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Nhà máy FTV được chính thức thành lập vào năm 2011. Đến năm 2013, FTV bắt đầu đi vào sản xuất dưới tên Nokia Việt Nam. Tháng 4 năm 2014, nhà máy được sát nhập vào Microsoft. Tháng 12 năm 2016, nhà máy đã được chuyển giao cho Tập đoàn Foxconn với tên gọi "Fushan Technology Vietnam" hay viết tắt là FTV.