Trang chủ / Chính Sách Lương Thưởng & Phúc Lợi

Triết lý lương thưởng & phúc lợi dựa theo hiệu quả công việc “pay per performance” tại FTV thúc đẩy một môi trường làm việc ghi nhận sự nỗ lực của từng nhân viên hướng tới thúc đẩy kết quả kinh doanh. Ý nghĩa của nó là thu hút và giữ chân nhân tài bằng cách cung cấp mức lương cao nhất cho những nhân viên có hiệu suất cao nhất. Triết lý tổng thưởng của FTV được xây dựng dựa trên 4 nguyên tắc: Điều khác biệt, Công bằng nhưng không cào bằng, Đánh giá kết quảCạnh tranh thị trường.

​Với hơn 25 điểm lợi ích, các mục tiêu của triết lý tổng thưởng bao gồm thu hút nhân viên tài năng để phát triển doanh nghiệp; thúc đẩy nhân viên tiếp tục vượt trội bằng cách hỗ trợ văn hóa định hướng hiệu suất & Giữ chân nhân viên để thúc đẩy tính liên tục và bảo toàn vốn trí tuệ, duy trì cơ cấu chi phí hợp lý, tập trung vào tương lai dài hạn.

​Với các mục tiêu trên, dựa trên các nguyên tắc và tình hình thực tế, FTV tin rằng chính sách tổng thưởng đang thể hiện tính hiệu quả cần thiết.